Letisko Kvetoslavov je vnútroštátne neverejné letisko, lokalizované v areáli spoločnosti Flóra Centrum s.r.o.

Povrch RWY je trávnatý, rozmery dráhy sú 630m x 30m, magnetický smer: 030/210

Letisko sa nachádza v CTR Bratislavského letiska M.R. Štefánika. Pred vstupom do CTR je nutné získať povolenie na vstup do CTR od riadiaceho letovej prevádzky na veži TWR Bratislava na frekvencii 118,300 Mhz.

Vzhľadom na to, že sa jedná o neverejné letisko, pred príletom je nutné oboznámiť sa s organizáciou letovej prevádzky, informáciami o letisku a postupoch, ktoré sa nachádzajú v LPP letiska Kvetoslavov.

Pred príletom je potrebné požiadať o súhlas minimálne 24 hodín vopred prostredníctvom žiadosti o prílet, alebo priamo na tel. čislach, ktoré sú uvedené v kontaktoch. 

  

Žiadosť o prílet