RWY

Rozmery dráhy 630 x 30 m
Magnetický smer 031 ° / 210 °
Druh povrchu Trávnatý
Únosnosť MTOM 5500 kg /tlak v pneumatikách hlavného podvozka 0,6 MPa
Pozdĺžny sklon 0,15 %
Nadmorská výška letiska: 125 m/410 ft

Rozmery VPP 690 x 60 m – trávnatý povrch

Použiteľné dĺžky

RWY 03:
TORA 630 m 
TODA 630 m
LDA 630 m 
ASDA 630 m

RWY 21:
TORA 630 m 
TODA 630 m 
LDA 630 m 
ASDA 630 m