S účinnosťou od 1.5.2022 budú na letisku Kvetoslavov vyberané poplatky za činnosť a to nasledovne:

Pre nekomerčné lety

  • pristávací poplatok za lietadlá s MTOW do 1 t. 8 EUR
  • pristávací poplatok za lietadlá s MTOW nad 1 t. 10 EUR
  • parkovanie lietadla na ploche ( strážený priestor) 20 EUR / noc

Pre komerčné lety ( zážitkové lety, letecký výcvik, výsadky..)

  • pristávací poplatok za lietadlá s MTOW do 1 t. 10 EUR
  • pristávací poplatok za lietadlá s MTOW nad 1 t. 16 EUR
  • pristávací poplatok za výsadkový let 20 EUR
  • parkovanie lietadla na ploche( strážený priestor ) 25 EUR
Categories: O letisku